கனடா கந்தன் ஆலய மேற்தள கட்டுமான பணிகள் கந்தனின் திருவருளாலும், பக்தர்களின் தாராள பங்களிப்புடன் வெகு விரைவாக முன்னேறி வருகிறது. மேற்தளத்தில் கூரை போடப்படு:டு, நான்கு பக்க சுவர்களும் எழும்பிவரும் நிழலயில் தருப்பணிகள் துரிதமாக நடைபெற்று வருகின்றன. செப்ரெம்பர் மாத் 13ந் திதி வரையான கட்டுமான பணிகளின் முன்னேற்றங்களை இங்கே காணலாம்