கனடா கந்தசுவாமி கோயில் –  2016 ம் ஆண்டு மகோற்சவ 14ந் திருவிழா – யூலை 22, 2016