விநாயகர் சதுர்த்தி (ஆவணிச் சதுர்த்தி விரதம்) – 04-09-2016 ஞாயிறு

கனடா கந்தசாமி கோவலில் வீறறிருந்து அருள்பாலிக்கும் விநாயகப் பெருமானுக்கு ஆவணிச் சதுர்ததியை முன்னிட்டு 04.09.2016 காலை அஸ்டோத்தர சத கலச சங்காபிசேகம் இடம்பெற்று சுவாமி வீதிவலம் வருவார். மாலை ஸ்நபனா அபிசேகம் இடம்பெற்று விசேச பூசையை தொடர்ந்து தங்க ரதததில் விநாயகப் பெருமான் மூதி வலம் வருவார். ஆவணி வளர்பிறை சதுர்ததியன்று பரமேஸ்வரனின் திருவருளால் விநாயகப் பெருமான் தோனறினார். இதன் பயனாக இப்பெருமான் மூத்த பிள்ளையார் என்ற திருநாமத்தைப் பெற்றார். சைவசமய மக்கள் எக்காரியத்தை ஆரம்பிப்பதாயினும் பிள்ளையாருக்கு [...]