பதிவுகள்

/பதிவுகள்
­
1011, 2017

கந்தசஷ்டி விரதமும் அதன் சிறப்பும்

முருகன் துணை உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய் மருவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய்க் கருவாய் உயிராய்க் கதியாய் விதியாய்க் குருவாய் [...]

810, 2017

கனடா கந்தன் மேற்தள கட்டுமானப் பணிகளின் முன்னேற்றம் – ஒக்ரோபர் 8, 2017

கனடா கந்தசுவாமி ஆலய கட்டுமான பணிகள் தற்போது முக்கிய கட்டத்தை அடைந்துள்ளது. கோவில் அடித்தளம் கட்டப்பட்டு முடிந்ததை தொடர்ந்து, மேற்தள [...]

810, 2017

பட்டிமன்றம் – புலம்பெயர் நாடுகளில் தமிழ்ப்பண்பாடு பேணப்படுகின்றதா?

புலம்பெயர் நாடுகளில் தமிழ்ப்பண்பாடு பேணப்படுகின்றதா? இல்லையா? என்னும் தலைப்பில் பட்டிமன்றம் ஒன்று கனடா கந்தசுவாமி கோவில் கலாச்சார மண்ணடபத்தில் இடம்பெறவுள்ளது. [...]

1409, 2017

கனடா கந்தன் ஆலய மேற்தள கட்டுமான பணிகள் – செப்ரெம்பர் 2017

கனடா கந்தன் ஆலய மேற்தள கட்டுமான பணிகள் கந்தனின் திருவருளாலும், பக்தர்களின் தாராள பங்களிப்புடன் வெகு விரைவாக முன்னேறி வருகிறது. [...]

2604, 2017

கனடா கந்தன் மேற்தள கட்டுமானப் பணிகளின் முன்னேற்றம்

கனடா கந்தன் மேற்தள கட்டுமானப் பணிகள் மிகவும் துரித கதியில் நடைபெற்று வருகின்னறன. மேற்தள கட்டுமானப்பணிகளின் சில காட்சிகள் [...]

312, 2016

கனடா கந்தசுவாமி ஆலய நிலக்கீழ் கட்டுமான பணிகளின் முன்னேற்றம்

கனடா கந்தசுவாமி ஆலய நிலக்கீழ் கட்டுமானப் பணிகள் எதிர்பார்த்தைப்போல் குளிர் காலம் தொடங்க முன்னதான முடிவடைந்து வருகிறது. இதன் மூலம் [...]

1610, 2016

கந்த சஷ்டி கவசம்

பால தேவராய சுவாமிகள் அருளியது. காப்பு துதிப்போர்க்கு வல்வினை போம்; துன்பம்போம்; நெஞ்சில் பதிப்போர்க்குச் செல்வம் பலித்துக்-கதித்தோங்கும் நிஷ்டையுங் கைகூடும், [...]

1310, 2016

கனடா கந்தசுவாமி ஆலய அடித்தள கட்டுமானப்பணி – Oct 13, 2016

அருள்மிகு கனடா கந்தசுவாமி ஆலய அடித்தள கட்டுமானப்பணிகளின் முன்னேற்றங்களின் ஒரு படியாக, அடித்தளத்தினை மூடி பிரதான தளத்திற்கான தளம் அமைக்கும் [...]